Iniimbitahan ng Civil Service Commission (CSC) ang mga nagtapos sa kolehiyo na may honors na mag-apply ng Honor Graduate Eligibility (HGE).

Ang mga aplikante ng HGE ay dapat nakapagtapos na summa cum laude, magna cum laude, cum laude o kaparehong honors mula sa school year 1972-1973 hanggang sa kasalukuyan.

Ang HGE ay para sa mga honor graduates ng baccalaureate/bachelor’s degree sa private higher education Institutions sa Pilipinas na recognized ng Commission on Higher Education (VHE), state college, local college, at university.

Ang mga Pilipinong honor graduates mula sa ibang bansa na na-verify ng Department of Foreign Affairs (DFA) ay maaaring mag-apply sa Foreign School Honor Graduate Eligibility (FSHGE).

Ang HGE at FSHGE ay mga second level eligibilities para sa mga posisyong first at second level sa gobyerno na hindi sakop ng bar at board exams.

Ang aplikasyon para sa HGE ay maaaring isumite sa alinmang CSC Regional Office (CSC RO) sa lokasyon ng pinagkuhanan ng college degree. Para naman sa FSHGE, maaaring isumite ang aplikasyon sa CSC Regional o Field Office malapit sa tirahan ng aplikante.

Ang application fee ay PHP200 sa pagsumite ng aplikasyon at PHP300 kapag naaprubahan ang aplikasyon.

Ang listahan ng mga requirements at application procedures ay matatagpuan sa CSC website sa www.csc.gov.ph.

Ayon sa Presidential Decree (PD) No. 907, March 11, 1976, ang mga HGE ay maaaring makakuha ng civil service eligibility upang paatasin ang antas ng serbisyo publiko.

Inisyu ang CSC Resolution No. 1302714 noong December 17, 2013 upang isama sa eligibility ang mga Pilipinong honor gradutaes na nagtapos sa ibang bansa.

Noong 2017, mayroong 8,197 aplikasyon ng HGE. Wala namang nagsumite ng aplikasyon para sa FSHGE.