Sa mensahe ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa mga graduates ng taong 2018, hinimok ang mga graduating students ng senior high school at college, mula sa mahihirap na pamilya na nautlungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng pamahalaan, na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng kanilang kaalaman upang makatulong sila sa pagkamit ng pagbabago sa kanilang buhay at sa bansa.

“Maski maka-graduate na kayo, maski wala na kayo sa eskwelahan, ipagpatuloy pa rin po natin ang ating pag-aaral sa isang paraan na makabago at may layuning magpaunlad hindi lamang po ng inyong sarili, hindi lamang po ng inyong pamilya kundi pagpapaunlad, pagbabago ng ating komunidad at ating kabuhayan sa kabuuan,” sindabi ni DSWD Officer-in-Charge Emmanuel Leyco sa kanyang mensahe sa “Araw ng Pagkilala 2018” sa Quezon City.

Ayon sa DSWD, ngayong 2018, mayroong 200,000 senior high school students at 30,000 college na graduates mula sa mahihirap na pamilya na tinulungan ng 4Ps.

Sinabi din ni Leyco na mahalaga para sa mga graduates na huwag lang umasa sa mga natutunan sa klase sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay.

“Mahalagang maunawaan kung ano ang ating magagawa tungo sa kaunlaran ng ating bayan. Ang bawat isa sa atin ay dapat maging inspirasyon sa pag-unlad ng ating mga sarili, pamilya, at ng buong bayan,” ayon kay Leyco.