Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-alis ng batas militar sa Mindanao bago pa matapos ang taon, sinabi kamakailan ng punong abogado ng gobyerno.

Sinabi ni Solicitor General Jose Calida na bukas ang Pangulo sa pagpapanumbalik sa sibilyan ang pangangasiwa sa Mindanao kung ang mga kaguluhan sa iba’t ibang lugar sa isla ay matigil.

Noong Disyembre, inaprobahan ng Kongreso ang kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin muli ang batas militar sa Mindanao bago pa matapos ang unang extension sa Disyembre 31.

Hinangad niya na pahintulutan ang imposisyon ng batas militar hanggang sa katapusan ng 2018 upang mapagtuunan ang natitirang mga pagbabanta ng seguridad sa rehiyon sa kabila ng pagtatapos ng labanan sa Marawi City.

Inilagay ng Pangulo ang buong Mindanao sa ilalim ng btas militar noong Mayo 23, 2017 nang magkaroon ng mga labanan sa Marawi City sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at mga local terrorist group na may koneksyon sa teroristang ISIS.

Sinabi ni Calida batay sa mga rekomendasyon ng militar at ng PNP (Philippine National Police), kailangan namin ng isang taon upang tuluyang matigil ang mga kaguluhan.

Sinasabi naman ng mga disang-ayon sa pagpapalawig ng batas militar na ito ay “labag sa Konstitusyon at wala itong batayan dahil wala nang aktwal na labanan sa Mindanao.”